Nhằm mục đích phục vụ khách hàng được tốt hơn. HOABINH EXPRESS cung cấp các dịch vụ gia tăng kèm theo. Đồng thời phát triển các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng mang lại dịch vụ chuyển phát hoàn hảo.

Các dịch vụ gia tăng của HOABINH EXPRESS:

- Bảo hiểm hàng hóa
- Báo phát
- Phát đồng kiểm
- Phát tận tay người nhận
- Chuyển hoàn
- Thanh toán đầu nhận
- Thu hộ tiền hàng (COD)
- Phát ngày lễ, chủ nhật